Algemene Voorwaarden van Viva Verde BV met betrekking tot de diensten van Groeikaart.be

Wat moet je weten als je gebruik maakt van deze site en onze diensten? In het kort en in eenvoudige mensentaal: wij hanteren enkele eenvoudige principes:

 • goede afspraken maken goede vrienden
 • wij gebruiken de data als een goede huisvader
 • is er iets niet duidelijk, heb je een vraag of een klacht: aarzel niet en contacteer ons, en we proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden

Ziehier onze gebruikersvoorwaarden rond privacy en het gebruik van deze site..

Verzendingen

Bij de bestelprocedure kan je ook kiezen tussen de standaard leveringsperiode of voor een snellere service via vb Bpost24h (of Bpost WorldPack).

Voor België:

 • Standaard verzendwijze: €5.95, en gratis voor orders boven de €100
 • Versnelde procedure: €9.95

Voor Nederland en Luxemburg:

 • Standaard verzendwijze: €8.95, en gratis voor orders boven de €150
 • Versnelde procedure: €12.50

Je kan ook gratis afhalen in onze kantoren in 9070 Heusden (enkel na afspraak)

Retourbeleid

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Viva Verde B.V heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Viva Verde B.V. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Viva Verde B.V er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Viva Verde B.V aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Viva Verde B.V slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

BELANGRIJK! Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
Privacy

Wat doen we met jouw gegevens?

Wij geven nooit persoonlijke data door aan derden als die niet voor praktische doeleinden gebruikt worden, zoals leveringen aan huis.

Hoe verkrijgen we data?

 • door de data van jouw account (naam, adres, aankopen, ...)
 • door de cookies in je browser
 • door je surfgedrag op onze site

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

 • om praktische, operationele zaken te regelen zoals een levering
 • om profielen op te bouwen van de bezoekers op onze media (site, sociale media)

Wat bedoelen we met ‘profielen’ en wat doen we daar mee?

Eén van onze doelen is te leren begrijpen wie in welke onderwerpen en productgroepen is geïnteresseerd. Dit laat ons toe te weten te komen wat er leeft onder consumenten en hoe we ons aanbod hierop kunnen afstemmen. We gaan hier nooit tot op individueel niveau; dit zou voor ons klein team onhaalbaar en onpraktisch zijn. We proberen wel bepaalde doelgroepen of segmenten te maken. Dit kunnen stedelingen zijn die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, vrouwen tussen 25-45 of actieve knutselaars. Dit is wat wij profielen noemen.

Wat als je niet wil dat je gegevens gebruikt worden?

Er zijn twee types gegevens: de operationele accountgegevens en het surfgedrag (via cookies) Wil je dat je accountgegevens verwijderd worden, stuur dan een mailtje naar info@groeikaart.be met als titel ‘Verwijder gegevens’. We sturen dan een mail terug met de vraag de verwijdering van je gegevens te bevestigen. Dit doen we om eventuele misverstanden te vermijden. Bij bevestiging gaan we dan over tot de verwijdering van de gegevens in onze actief klantenbestand. Wil je dat je niet getraceerd wordt, schakel dan je cookies uit in je browser en surf via een incognito tabblad. Dan worden cookies niet bijgehouden.

Heb je hier nog vragen over? Sta je achter ons project en wil je samenwerken? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren.!